Với cháu lúc đầy tháng

|

Ông bà cô bác quanh đây
Niềm vui gửi cháu đã đầy tháng nôi
Ngoại, dì tận chốn xa xôi
Trao thương mến theo mây trời phía con
Nguyện cầu bà mụ vuông tròn
Bao cô hộ sản mỏi mòn đợi mong
Bây giờ trời tỏa rạng đông
Tiên nga đâu sánh nụ hồng cháu ơi
Oa oa cất tiếng chào đời
Như thông điệp gửi từ nơi buổi đầu
Dẫu mai hội nhập toàn cầu
Tình yêu cháu vẫn thấm sâu cõi người.

                                              NGUYỄN TƯỜNG VĂN