Với giêng hai

|

Thung thăng dạo với giêng hai
Lòng xôn xang nắng gót hài cỏ xanh
Mơ hồ bảng lảng yến oanh
Vàng tơ hong sợi nắng hanh cuối trời
Tầm xuân ơi ới gợi mời
Đan tay e ấp những lời nõn non
Giọt sương run rẩy bên cồn
Có con dế nhỏ hết hồn im hơi
Trói môi trói mắt không lời
Hương xuân rạo rực đâm chồi nẩy đêm
Bên nhau em ẻm èm em
Anh ành ánh ảnh nhem thèm giêng hai.

                                               LÊ ANH DŨNG