Với giọt phù sa

|

Dưới bóng Phật từ bi chúng sinh bày ra nào
cuộc cờ cuộc rượu.
Cuộc nào cũng say trong nhoay nhoáy cuộc người.
Đêm Tam Hải treo vầng trăng mười sáu
Sóng vỗ từ Bàn Than
Vọng gió biển Kỳ Hà…
Dồn hết năm dòng sông tụ lại giọt phù sa
Ba mặt biển
Một  mặt sông
Bốn bề là nước
Tụ lại những tấm lòng kiên trinh bất khuất
Sống vãi lưới quăng chài
Thác vỏ ốc san hô
Tụ lại những tâm hồn ngọt giọng ca dao
Đêm giã bạn níu vầng trăng cùng thức
Dẫu có thể chia hồn ra một bên Nồm bên Bấc
Thì bên nào cũng muốn hóa Cồn Si…
Biết sẽ xa rồi dừa Tam Hải nói điều chi
Mà bóng ngả che một lời thổn thức
Muốn hóa đá Bàn Than nhúng mình trong nước
Để nghe mặn môi đời Tam Hải mến yêu ơi!...

                                            THÁI BẢO - DƯƠNG ĐỲNH