Với Nam Giang

|

Mây hoang hoải và buổi chiều hoang hoải
ta đi tìm tĩnh lặng cõi mù sương
vai thổn thức cõng nỗi niềm nhan sắc
bế trên tay phai nhạt lời thương.
Bài hát cũ phơi trên nền lá cũ
mái gươl buồn hong ký ức miên man
tìm vô vọng trong câu ca hò hẹn
lời đá vàng vỡ bóng thời gian.
Ngày khát cháy trên đường rời phố núi
người ở đâu trong lớp lớp mây ngàn
xin gửi lại men tình say triền nắng
duyên cớ gì sao lại nhớ Nam Giang.

                                        ĐÔNG PHƯỚC HỒ