Vũ điệu dâng lễ

HUỲNH MINH TÂM |

Nước ra đi theo tiếng gọi của cây cỏ

Nước trở về theo tiếng gọi của đất mẹ

Nước tinh khiết lấy từ núi thiêng

Dâng cúng thần linh và khách quý

Từ thế kỷ thứ bốn đến nay

Các cô gái Chăm với vũ điệu kỳ vĩ

Tạo dựng nên sự sống

Và vẻ đẹp

Đầu đội bình gốm hoặc khay

Ấm chén đất nung đựng nước chè xanh

Miệng cười, chân nhún, tay nâng nhẹ

Mời người

Trong tiếng trống paranưng

Tiếng kèn saranai, lục lạc, tù và, đàn nhị

Của mùa lễ hội

Các thần đang nhìn xuống thế gian

Mỉm cười

Rồi chúng ta lại gặp họ

Buổi sáng trên đồi đang nhặt quả

Vẫn những đôi tay trắng mịn đôi má hồng hào.

Vũ điệu của đời sống.