Vũ điệu dâng lễ

|

Nước ra đi theo tiếng gọi của cây cỏ
Nước trở về theo tiếng gọi của đất mẹ
Nước tinh khiết lấy từ núi thiêng
Dâng cúng thần linh và khách quý
Từ thế kỷ thứ bốn đến nay
Các cô gái Chăm với vũ điệu kỳ vĩ
Tạo dựng nên sự sống
Và vẻ đẹp
Đầu đội bình gốm hoặc khay
Ấm chén đất nung đựng nước chè xanh
Miệng cười, chân nhún, tay nâng nhẹ
Mời người
Trong tiếng trống paranưng
Tiếng kèn saranai, lục lạc, tù và, đàn nhị
Của mùa lễ hội
Các thần đang nhìn xuống thế gian
Mỉm cười
Rồi chúng ta lại gặp họ
Buổi sáng trên đồi đang nhặt quả
Vẫn những đôi tay trắng mịn đôi má hồng hào.
Vũ điệu của đời sống.

                                                        HUỲNH MINH TÂM