Vui xuân

|

Ngồi đi em
Chúng mình vui kể chuyện
Con cháu nghe tưởng cổ tích lâu rồi
Cháu nội ngoại đứa ngồi đứa đứng
Cháu cố nghe há miệng mắt đen tròn
Thương ông ngoại trong người còn miểng đạn
Lặn lội chiến trường. Bám trụ quê hương
Thương bà ngoại với đôi chân bị gãy
Thần tốc hành quân. “Sáu tám” kiên cường
Trang lịch sử như dòng sông quê mẹ
Như máu đào cứ thắm mãi trong tim
Đất nước lời ru niềm tin quá khứ
Xây dựng đường dài không mỏi cánh chim
Vui không em
Cùng cháu con vào hội
Góp nắng chiều nhớ đồng đội cưu mang
Đường xa đất nước chung vai gánh
Nay cùng con cháu đón xuân sang.

                                                            SƠN THU