Vùng nhớ không tên

|

                                            Gửi Huế
Bỗng nhớ một vùng trời xứ khác
Mưa bay qua tóc em mùa thu nơi đáy mắt
Gọi anh về trong tiếng hát mê say…
Gọi anh về đầy nỗi nhớ trên tay
Trái sầu rụng tình ta vừa độ chín
Nghe em hát một trời mây tím
Một chút buồn như gió thoảng qua sông
Một chút buồn lan sóng giữa mênh mông
mà thành bão làm mùa thu bật khóc
mà nổi gió cuốn mây về bạc tóc
một vùng trời trong đáy mắt bơ vơ…

                                            TRƯƠNG ĐỨC TỚI