Xa

|

Xa
Xa đầu làng nhớ gốc đa
Xa quê nhà cánh đồng hắt bóng
Xa Tổ quốc khoảng trời mây trắng lắm!
Ngồi
Ngồi bên bếp lửa nhớ mẹ hiền
ngồi giữa chợ bóng em đỉnh dốc
ngồi ngọn đèn lá cỏ thắp mưa.
Sông
Dằng dặc đời người sông chảy
một bờ sông trăng lấp loáng
căn phòng tối sông tự nguồn nào.
Mây
Thấp thoáng mây đầu ngõ
Quýnh quáng thềm nhà
Nhìn trời mây bay bay.
Hương
Thức giấc giũ bụi
Áo ướt năm nào
Hương vườn lau khung cửa.
Cầm
Cầm ngọn gió qua nhà bạn
cầm giọt sương tan trong nắng
mà không cầm được ngọn bút.

                            HUỲNH MINH TÂM