Xa rồi bục giảng

|

Đã đành đến lượt ta thôi
Cứ man mác cứ bồi hồi, lạ chưa?
Ngoảnh nhìn dáng lụa ngày xưa
Lần đầu lên lớp như vừa hôm qua
Gấp đôi tà áo thướt tha
Hong khô nỗi nhớ, trường và… thời gian.
Nhớ đôi mắt trẻ trong ngần
Bươn qua khoai sắn, đánh vần ê, a…
Đã từng dắt tuổi thơ qua
Nghèo lem trang vở, đói hoa
mắt người.
Cô trò cùng vịn tiếng cười
Vén cơn mưa, vẽ bầu trời đầy sao
Ươm từng hạt giống mùa sau
Mong chân em bớt thấp cao giữa đời
Tần ngần nhìn nắng chiều rơi
Lắng nghe cánh phượng gởi lời đắm say
Bụi rơi vào mắt cay cay
Bàn tay vừa vẫy bàn tay ơi người
Xin đừng làm rớt nụ cười…
Xe tình nhau thả xuống đời niềm vui

                                                LÊ THỊ ĐIỂM