Xin xăm

|

Em ơi cành lá bao giờ
Chưa tin chồi nụ đã ngờ ngợ hoa
Anh cầm vận hạn bôn ba
Thử gieo lấy quẻ người ta với mình
Bỏ bùa mấy ngón tay xinh
Sớm xuân phát lộc sân đình cho ai

                NGUYỄN ĐỨC DŨNG