Xóm biển

|

tiếng chim gù trên mái ngói ban trưa
trời cao lắm và loãng ra như thể
ai đặt chiếc thuyền trên sóng bể
cánh buồm mây trắng chẳng bơi đi.

                            NGUYỄN ĐÔNG NHẬT