Xóm nhỏ

|

Tuổi đôi mươi một thời xa xứ
Tôi lại về xóm nhỏ quê tôi
Dấu nắng dấu mưa lắng đọng lối mòn
Rợp bóng dừa xanh thầm thì trước ngõ.
Trái khế đong đưa đếm từng nỗi nhớ
Ngọn cỏ mượt mà bịn rịn hạt sương
Áo tím ai qua lấm tấm nỗi buồn
Nón lá thẹn thùng lại về trong mắt.
Cây chùm kết nhớ người day dứt
Em về đâu sông nước bềnh bồng
Tôi lại về xóm nhỏ bên sông
Non nửa đời cay cay cây cải.

                                        PHẠM ÁNH