Xuân

|

(QNO) - Em có gọi mời đâu
Mà nỗi buồn vẫn đến
Em có đợi chờ đâu
Mà Xuân về ngoài ngõ.
Chỉ cần anh im lặng
Là cuộc đời mênh mông
Hơn ngàn lần biển rộng
Hơn vạn ngày còn xa.
Ai bẻ những nhành hoa
Thành niềm vui trong mắt
Như tình yêu em giữ
Có bao giờ xa đâu.
Em có nói gì đâu
Mà ngoài kia vẫn gió
Em một đời nằm mộng
Anh không về- Xuân ơi!

                                      NGUYỄN BỘI NHIÊN