Xuân

|

Đêm nằm nghe xuân đến
Xôn xao cội mai già
Tiếng vài con dế nhỏ
Ru đời, ôi thiết tha
Đêm nằm nghe xuân tới
Tí tách trước hiên nhà
Giọt mềm rơi trên lá
Tiễn một mùa đông qua
Đêm nằm mơ xuân đến
Thênh thang bóng em về
Giữa sắc vàng hoa cải
Xuân ngời như giấc mê.

            NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN