Xuân của mẹ

|

đêm vừa trở giấc chuyển mùa
hoàng mai xòe nụ vườn xưa. Tết rồi!
xoay vần mưa nắng dạt trôi
chái hiên vẫn dáng mẹ ngồi đếm xuân
chờ xa vắng tiếng bước chân
mong huyên náo giữa bâng khuâng sum vầy...
đêm vừa trở giấc gọi ngày
thềm hoa nguyên đán gió lay thầm thì
mẹ ngồi nhìn tết ùa đi
tay xương gầy guộc miết ghì thời gian
tân xuân thanh sắc tươi ngần
mà trên tóc mẹ trắng quầng mây phai...
con về tìm tết, nào hay
xuân trên tuổi mẹ từng ngày... Vợi xa!...

                                                         PHAN CHÍN