Xuân Mãi

|

Đêm qua Xuân Mãi (*) và tôi
Không sao ngủ được cứ ngồi đợi nhau
Tương tư không có sắc màu
Mà sao nhuộm tím chân cầu Đắk My
Ngày mai tiếp tục cuộc đi
Bỏ xuân ở lại xanh rì rẫy nương
Níu với nhau mấy khúc đường
Nghe con nước chảy mà mường tượng sông
Có cô sơn nữ bắt chồng
Gùi theo một nét xuân hồng Phước Sơn.

                                                   HUỲNH TRƯƠNG PHÁT
(*) Tên một ngọn núi ở Phước Sơn.