Xuân mộng như hoa

|

Còn không, xuân ở trong ta
Có không, đời giấu trong tà áo em?
Buồn xa nối sợi tóc mềm
Hiền như mây xuống bên thềm đợi mưa
Thanh tân cuối ngõ gió lùa
Nằm nghe xuân mộng em vừa trổ hoa...

                                         TẦN HOÀI DẠ VŨ