Xuân muộn

|

Lại nữa
Em không về vui tết
Để quê hương
Thêm nhớ thêm chờ
Sông núi như chừng xuân thiếu sắc
Hòa bình đất nước nhớ niềm tin
Mấy độ luân hồi xuân hóa kiếp
Trăng vàng lỡ chuyến xuống
trần gian
Hư  không trắng mộng trời pha đất
Một chuyến đò ngang mấy
kiếp người
Cố hương trôi mãi trời mây trắng
Tiếng nấc thăng trầm giáng cố nhân
Mơ ước đời vui qua cách trở
Có lần em hẹn lỡ đường xuân
Tết đến
Đoàn viên  mơ chưa thấy
Xuân về
Sum họp mãi chờ trông
Ngó núi nhìn sông mong biển lặng
Đào mai yên dạ đón xuân sang.

                                        SƠN THU