Yêu

|

Một thời con gái yêu anh
Nụ hôn ngọt quá giờ thành niềm đau
Xin đừng nhận lỗi giùm nhau
Nào ai trách lúc “qua cầu gió bay...”.
Yêu – thì cho đến trắng tay
Yêu – thì có trách đắng cay làm gì
Anh mang ngày tháng xa đi
Ngây thơ chắc đã cũ xì màu rêu...
Hoa ti gôn nở trắng chiều
Lời ru trắng tóc. Lời yêu trắng tình
Một thời con gái yêu anh
Một đời con gái    chòng chành nụ hôn.

                                            ĐẶNG HÙNG THƯƠNG