100 tỷ đồng kè chống sạt lở khu vực Cửa Lở

VĂN PHIN |

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT đã hoàn thành lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè khẩn cấp chống sạt lở khu vực Cửa Lở (xã Tam Hải, Núi Thành) và đang thuê đơn vị tư vấn (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng; quy mô gồm tuyến kè dài 900m, đỉnh kè kết hợp làm đường giao thông nông thôn rộng 3,2m...

VĂN PHIN