103 tỷ đồng thực hiện dự án kết cấu hạ tầng nông thôn huyện Phú Ninh

PHÚC LÂM |

(QNO) - Kế hoạch tài chính năm 2014 của dự án kết cấu hạ tầng nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo huyện Phú Ninh vừa được UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, năm 2014 sẽ giải ngân gần 103 tỷ đồng, trong đó vốn ODA (vốn quỹ OPEC về phát triển Quốc tế (OFID) tài trợ hơn 77,7 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng ngân sách.

Được biết, dự án nêu trên được thực hiện từ năm 2013 – 2016 với tổng vốn đã ký hơn 295,5 tỷ đồng; trong đó vốn ODA gần 230 tỷ đồng.

PHÚC LÂM