122 vụ trộm cắp điện trong 9 tháng đầu năm

LY NGUYỄN |

(QNO) - Tin từ Công ty Điện lực Quảng Nam, qua 9 tháng đầu năm, đơn vị đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 122 vụ trộm cắp điện với giá trị tương đương gần 300 triệu đồng.

Qua kiểm tra trên 77.000 lượt khách hàng sử dụng điện trên địa bàn các huyện, thành phố do Công ty Điện lực Quảng Nam quản lý, đã phát hiện và xử lý 122 vụ trộm cắp điện, với sản lượng điện bị mất là 106.820 kWh, giá trị tương đương 300 triệu đồng. Tình trạng trộm cắp điện được phát hiện nhiều trên địa bàn huyện Thăng Bình (17 vụ), Tam Kỳ (14 vụ), Đại Lộc (13 vụ), Quế Sơn (11 vụ), Hiệp Đức (10 vụ). Trong đó có nhiều vụ việc nghiêm trọng như trường hợp khách hàng P.H (Tam Xuân) đã lấy điện dùng cho xay xát với sản lượng điện bị mất là 8.456 kWh, tương đương hơn 25 triệu đồng. Khách hàng N.H.C (Bình Quý) đã có hành vi câu móc trực tiếp lên lưới điện hạ áp để lấy cắp điện dùng cho cho mục đích sinh hoạt, với sản lượng điện 927 kWh, số tiền truy thu hơn 2 triệu đồng. Công ty đã tiến hành lập biên bản, truy thu số tiền thất thoát đối với các trường hợp này.

Ngoài việc lập biên bản, truy thu sản lượng điện bị mất, ngành điện đã chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm đề nghị địa phương và cơ quan thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 vụ trộm cắp điện, số tiền xử phạt trên 90 triệu đồng.

LY NGUYỄN