171 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan

T.D |

Cục Hải quan Quảng Nam cho biết, hiện tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2013 đã đạt 1.048 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 391 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 657 triệu USD. Tổng số thu được khoảng 1.302 tỷ đồng, nhiều nhất là thu thuế VAT 877 tỷ đồng, thu nhập khẩu 414 tỷ đồng, thu xuất khẩu 9,8 tỷ đồng, thu thuế bảo vệ môi trường 0,45 tỷ đồng và các số thu khác là 1,3 tỷ đồng. Hiện đã có 171 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan. Trong đó số doanh nghiệp có số thu lớn thuộc 4 doanh nghiệp của Tập đoàn Ô tô Trường Hải, Công ty CP Đầu tư phát triển Xuân Thành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty TNHH Thiết bị sen vòi Inax Việt Nam và Công ty TNHH Groz – Beckert Việt Nam.

T.D