2 triệu USD mở rộng nhà máy sản xuất sợi chỉ

B.LÂM |

UBND tỉnh vừa chấp thuận chủ trương mở rộng nhà máy sản xuất sợi chỉ Tây An đối với Công ty TNHH Sản xuất sợi chỉ Rio Quảng Nam.

Theo đó, công ty được phép đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất sợi chỉ polyester, sợi chỉ nylon và các loại sợi chỉ, chỉ may công nghiệp khác đạt chất lượng để xuất khẩu và cung ứng cho thị trường trong nước. Tổng công suất sản phẩm dự kiến 7.000 tấn/năm, tăng 2.560 tấn/năm so với dự án ban đầu. Dự án thực hiện tại Cụm công nghiệp Tây An, xã Duy Trung (Duy Xuyên) trên diện tích 1ha với tổng vốn đầu tư 2 triệu USD. Dự án hoạt động trong 50 năm; dự kiến tháng 6.2018 đưa toàn bộ nhà máy vào sản xuất, kinh doanh.

B.LÂM