203 nghìn héc ta rừng được cung ứng dịch vụ môi trường

PHÚC LÂM |

UBND tỉnh vừa phê duyệt hơn 203 nghìn héc ta rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2014 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, hơn 168ha do chủ rừng là các tổ chức quản lý, gồm Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ A Vương, BQL Khu bảo tồn loài Sao la, BQL rừng phòng hộ Sông Kôn, BQL rừng phòng hộ Sông Tranh, BQL rừng phòng hộ Đăk Mi, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, BQL rừng phòng hộ Phú Ninh, Vườn quốc gia Bạch Mã; còn lại là do các tổ chức không phải chủ rừng được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý (gồm Hạt Kiểm lâm các huyện Nam Trà My, Đại Lộc, Nông Sơn, Nam Giang). Diện tích rừng nêu trên tập trung ở các lưu vực: A Vương - Za Hung, Sông Kôn 2, An Điềm 1 - An Điềm 2, Khe Diên, Sông Tranh 2 - Trà Linh 3 - Tà Vi, Phú Ninh, Đăk Mi 4, Sông Bung.

UBND tỉnh cũng giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh triển khai thực hiện việc chi trả dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định hiện hành.

PHÚC LÂM