21 công trình, dự án không thể giải ngân

T.D |

Theo Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, hiện có 21 dự án, công trình với tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng không thể giải ngân được vì Chính phủ không đồng ý. Tất cả dự án, công trình này đều được phê duyệt ngày 31.10.2014, chỉ chậm một ngày so với văn bản từ trung ương.

Theo UBND tỉnh, đây là sự mâu thuẫn và vô lý cần được chính quyền địa phương tiếp tục gửi văn bản lên điều đình với trung ương, khi ngày 30.10.2014, Quảng Nam mới có thể thống nhất được với Bộ KH&ĐT cho chỉ tiêu và thỏa thuận nguồn thì sao có thể cắt nguồn vốn không giải ngân khi quyết định đầu tư vào ngày 31.10.2014? Hiện tại, UBND tỉnh chỉ đạo cho Kho bạc Nhà nước Quảng Nam giải ngân cho các dự án này. Chính quyền cam kết nếu không được sự đồng ý của trung ương thì Quảng Nam sẽ trích ngân sách để hoàn trả cho Kho bạc Nhà nước về số vốn đã cấp phát cho 21 công trình, dự án này.

T.D