23 sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2014

B.L |

(QNO) - Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì vừa bỏ phiếu chọn 23/48 sản phẩm CNNT vào các giải A, B, C.

Theo đó, sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh phải đạt từ 70 điểm trở lên, dựa trên các tiêu chí: doanh thu và đáp ứng nhu cầu thị trường của sản phẩm; chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật - xã hội; tính văn hóa - thẩm mỹ và một số tiêu chí khác. Qua chấm chọn, Hội đồng quyết định chọn 2 sản phẩm để trao giải A, 5 sản phẩm trao giải B và 16 sản phẩm để trao giải C.

Lễ trao giải sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh sẽ diễn ra tại TP.Tam Kỳ, dự kiến vào cuối tháng 7. Ngoài ra, 7 sản phẩm CNNT đạt giải A và B sẽ tiếp tục được bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ công nhận để đại diện cho các sản phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh tham gia cuộc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên 2014, diễn ra tại Quảng Nam.

B.L