239/244 xã, phường, thị trấn được cấp điện

HOÀNG PHƯƠNG |

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Kim Hùng cùng đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh vừa có buổi làm việc với Công ty Điện lực Quảng Nam về tình hình hoạt động của đơn vị trong năm 2013 và nghe kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo công ty.

Theo báo cáo của Điện lực Quảng Nam, 9 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm của công ty đạt 776,7 triệu kWh, tăng 8,96% so với cùng kỳ; trong đó, điện công nghiệp chiếm 46,23%, tăng 7,23%. Hiện nay, công ty đang cấp điện cho 239/244 xã, phường, thị trấn; trong đó có 3 xã có điện tại chỗ là: A Xan, Ga Ry (huyện Tây Giang) và xã đảo Tân Hiệp (Hội An). Ngoài ra, công ty cũng đã tiếp nhận hơn 2.000km đường dây hạ áp, 158 nghìn khách hàng sử dụng điện và hoàn trả 9,92 tỷ đồng cho các chủ tài sản... Dịp này, lãnh đạo công ty cũng đã kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến việc phê duyệt phương án bồi thường để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư cải tạo lưới điện nông thôn; đề nghị tỉnh chỉ đạo các hợp tác xã không đủ điều kiện kinh doanh, trả nợ sớm có kế hoạch bàn giao cho Điện lực Quảng Nam; chỉ đạo địa phương và ngành công an phối hợp giải quyết nghiêm các trường hợp chặt cây làm đứt dây, cháy máy biến áp; giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc về hành lang tuyến...


Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Kim Hùng đánh giá cao những nỗ lực của Điện lực Quảng Nam trong việc khắc phục khó khăn nhằm cung cấp điện, bảo đảm phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thường trực HĐND tỉnh sẽ làm việc với UBND tỉnh và Sở Công Thương để có hướng giải quyết những vấn đề vướng mắc về nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn; việc đầu tư cấp điện cho các xã, thôn chưa có điện; đặc biệt là giải phóng mặt bằng và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

HOÀNG PHƯƠNG