28 sản phẩm tham gia đánh giá xếp hạng OCOP cấp tỉnh

XUÂN HIỀN |

(QNO) - Ông Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, tính đến thời điểm này, Quảng Nam có 28 hồ sơ (28 sản phẩm) của 16/18 địa phương (trừ huyện Bắc Trà My và Phước Sơn) nộp về Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh để tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Trước đó, tại cấp huyện đã có 28 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng từ 3 sao trở lên với 15 sản phẩm đạt 3 sao, 13 sản phẩm đạt 4 sao. Các sản phẩm này được gửi dự thi đánh giá, xếp hạng tại cấp tỉnh.

Năm 2018, Quảng Nam có tổng cộng 35 sản phẩm của 33 chủ thể tham gia phương án thí điểm phát triển sản phẩm năm 2018 thuộc 7 nhóm: thực phẩm, đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn, thảo dược, vải và may mặc, lưu niệm - nội thất - trang trí, dịch vụ du lịch nông thôn. Trong đó, có đến 20 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm. Sau khi có kết quả xếp loại từ cấp tỉnh, theo chu trình OCOP, các chủ thể sẽ được tư vấn, hỗ trợ về công tác xúc tiến thương mại.

XUÂN HIỀN