36,8 tỷ đồng đầu tư hệ thống điện chiếu sáng tuyến quốc lộ 1

CÔNG TÚ |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình điện chiếu sáng trên quốc lộ 1 qua địa bàn các huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành (trừ các đoạn đã có hệ thống điện chiếu sáng được xây dựng hoàn trả). Dự án do Sở Công Thương làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 36,8 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Dự án được thực hiện trong năm 2014 bao gồm hoàn chỉnh hệ thống điện chiếu sáng qua các khu vực đô thị, thị trấn, thị tứ, khu vực đông dân cư, tổng chiều dài 11,34km; đồng thời triển khai phần ngầm 26,81km các đoạn còn lại.

CÔNG TÚ