4 cơ sở đã khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường

BẢO NGUYÊN |

Tin từ UBND tỉnh cho biết, 4 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý.

Cụ thể, Nhà máy Tuyển rửa cát Chi nhánh Vicosimex miền Trung (KCN Tam Hiệp, Núi Thành); Nhà máy Chế biến thủy sản Đại Thành (xã Điện Dương, Điện Bàn); Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn) và Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước. Các đơn vị trên đều đã cải tạo hoặc xây mới hệ thống xử lý nước thải, khí thải; kết quả phân tích mẫu nước thải tại thời điểm kiểm tra hầu hết các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép. UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tiếp tục kiểm tra, theo dõi việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ sở nêu trên.

BẢO NGUYÊN