48 tỷ đồng đầu tư xây dựng khu đô thị Hưng Thịnh

T.LỘ |

UBND tỉnh vừa có quyết định giao cho Công ty CP Xây dựng Trường Lộc Thịnh làm chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị Hưng Thịnh tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Theo đó, khu đô thị được quy hoạch với diện tích 6ha, với tổng vốn đầu tư hơn 48 tỷ đồng.

UBND tỉnh cũng đã giao cho Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành hướng dẫn Công ty CP Xây dựng Trường Lộc Thịnh thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng đối với dự án nêu trên đúng quy định hiện hành; thực hiện cam kết tiến độ đầu tư và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án; triển khai đầu tư xây dựng đảm bảo tiến độ, hiệu quả và chất lượng công trình.

T.LỘ