5,5 tỷ đồng thực hiện các công trình văn hóa

PHÚC LÂM |

Sáu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2013 trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn. Cụ thể: Khu kháng chiến hạ Lào (điều chỉnh giảm 1 tỷ đồng); bảo tồn phát huy giá trị nhóm tháp Chàm Khương Mỹ (giảm 300 triệu đồng); hạng mục xử lý nước ngầm gây hiện tượng mủn gạch bảo tồn phát huy giá trị nhóm tháp Chàm Khương Mỹ (bổ sung 125 triệu đồng); phòng trừ côn trùng hại gỗ trong khu phố cổ Hội An (tăng 700 triệu đồng); bảo tồn, trùng tu tháp E7 khu di tích Mỹ Sơn, Duy Xuyên (tăng 275 triệu đồng); bảo tồn, tu bổ cấp thiết các di tích có nguy cơ sụp đổ trong khu phố cổ Hội An (tăng 200 triệu đồng). Tổng mức vốn sau khi điều chỉnh 5,5 tỷ đồng.

PHÚC LÂM