6 tháng, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã giải ngân 7,8 tỷ đồng vốn vay

NGUYỄN DƯƠNG |

Ngày 6.7, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổng kết tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của liên minh 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dự hội nghị.

Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 2.600 tổ hợp tác (THT) và 182 HTX, trong đó 6 tháng đầu năm có 21 THT và 5 HTX được thành lập mới. Số HTX sản xuất kinh doanh khá, giỏi, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, đời sống của thành viên và hộ gia đình tăng. Trong 6 tháng đầu năm, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đã giải ngân 7,8 tỷ đồng cho 23 THT và 4 HTX vay. Trong đó, 4 HTX được hỗ trợ vay 1,4 tỷ đồng và 23 THT với số tiền 6,3 tỷ đồng. Hiện tại, vốn điều lệ của quỹ hơn 41 tỷ đồng (vốn điều lệ lúc mới thành lập là 15 tỷ đồng).

Trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ, vận động phát triển thành lập mới THT, HTX, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của phong trào kinh tế tập thể trong những năm tiếp theo.

NGUYỄN DƯƠNG