6 tháng, tổng giá trị ước đạt 19.394 tỷ đồng

Đ. ĐẠO |

Sáu tháng đầu năm nay, kinh tế huyện Núi Thành tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm ngoái, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 19.394 tỷ đồng, tăng 19,27% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, giá trị công nghiệp - xây dựng ước đạt hơn 16.397 tỷ đồng, thương mại - dịch vụ ước đạt 1.595 tỷ đồng. Đáng chú ý là cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ chiếm 91,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn huyện đạt 2.360 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn đạt gần 49.400USD và giá trị nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 466.425USD.

Đ. ĐẠO