80 tỷ đồng thực hiện các chương trình, dự án

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phân bổ 80 tỷ đồng vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2014 của Bộ Tài chính để thực hiện các chương trình, dự án.

Cụ thể, thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương ở các huyện Thăng Bình, Đại Lộc, Phú Ninh, Thăng Bình, Tiên Phước, Hiệp Đức, Quế Sơn, Điện Bàn 9,86 tỷ đồng; hỗ trợ trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp ở Thăng Bình, Duy Xuyên 5,14 tỷ đồng. Hỗ trợ 5 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng 4 làng nghề ở nông thôn (gồm: làng thủ công mỹ nghệ trầm hương Nông Sơn; làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm Zara, xã Tabhing (Nam Giang); làng nghề truyền thống dệt chiếu cói Thạch Tân, xã Tam Thăng (Tam Kỳ); cụm làng nghề tiểu thủ công nghiệp - thủ công mỹ nghệ Đông Khương gắn với phát triển du lịch xã Điện Phương (Điện Bàn); làng nghề mây tre đan Tam Vinh (Phú Ninh). Hỗ trợ đầu tư các dự án giao thông giao thông nông thôn với chiều dài hơn 143km ở 47 thuộc 18 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh với 60 tỷ đồng.

BẢO NGUYÊN