85 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật

H.L |

(QNO) - Từ đầu năm 2014 tới nay, Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Đại Lộc đã tổ chức 85 lớp tập huấn cho hơn 950 nông dân huyện nhà về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt với nhiều mô hình: chăn nuôi gà thả vườn, nuôi heo nái sinh sản, trồng mây dưới tán rừng, trồng chuối tiêu…

Ngoài ra, nhiều chương trình tập huấn kỹ thuật “3 giảm 3 tăng” giúp tăng năng suất, sản lượng trên cùng một đơn vị diện tích, hay kỹ thuật gieo thẳng bằng công sụ sạ hàng, kỹ thuật chăn nuôi trên nền đệm lót sinh thái cũng được tổ chức tại nhiều địa phương của Đại Lộc, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo hội viên nông dân.

H.L