9 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước đạt thấp so với tiến độ

Q.CHÂU |

(QNO) - Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến cuối tháng 9.2017, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt gần 13.850 tỷ đồng, bằng 66% dự toán, đạt thấp so với tiến độ đề ra (9 tháng phải thu bằng 75% dự toán). Trong đó, thu nội địa 10.105 tỷ đồng, bằng 71,4% dự toán, tăng 3,3% so cùng kỳ năm trước; mặc dù số thu cao hơn nhưng tiến độ thu thấp hơn 9 tháng cùng kỳ năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 số thu nội địa bằng 110% dự toán).

Các lĩnh vực thu đều tăng và vượt dự toán thu; riêng thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và khu vực ngoài quốc doanh không đạt tiến độ thu và dự toán giao. Cụ thể: thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 9 tháng chỉ đạt 63,6% dự toán giao, thấp hơn tiến độ thu 11,4%; thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh chỉ đạt 63,4% dự toán, thấp hơn tiến độ thu 11,6% (nguyên nhân chính là do nguồn thu từ Công ty CP Ô tô Trường Hải (chiếm gần 87% số thu ở khu vực này) chỉ đạt 57% dự toán, thấp hơn tiến độ thu 18%, nên ảnh hưởng đến tiến độ thu đạt thấp của khu vực ngoài quốc doanh, trong khi đó thu từ các doanh nghiệp khác đã vượt dự toán năm, vượt 34%). Thu xuất nhập khẩu hơn 3.512 tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán, thấp hơn 20% so với cùng kỳ (cùng kỳ gần bằng 97% dự toán); nguyên nhân do giảm mạnh nhập khẩu thiết bị, phụ tùng ô tô.

Tổng chi ngân sách địa phương 11.260 tỷ đồng, gần bằng 55% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ; trong đó, chi thường xuyên 6.637 tỷ đồng, bằng 61% dự toán.

Q.CHÂU