928 tỷ đồng đầu tư trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ

T.LỘ |

Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung vừa nghiệm thu và đưa vào vận hành máy biến áp (MBA) AT1-500/220kV-450MVA của trạm biến áp (TBA) 500kV Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang) giai đoạn 2 và nhánh rẽ. Theo đó, lắp đặt TBA 500kV với 2 MBA 500/220kV có tổng công suất 900MVA; kéo mới  9km đường dây 2 mạch 500kV và gần 1km đường dây 2 mạch 220kV. Tổng nguồn vốn đầu tư cho giai đoạn này lên đến 928 tỷ đồng.

Việc đưa vào vận hành MBA AT1-500/220kV-450MVA nhằm tăng cường khả năng truyền tải công suất của nhà máy thủy điện Sê Ka Man 3 (Lào) và các nhà máy thủy điện khu vực phía tây của tỉnh vào hệ thống điện quốc gia; kết nối hệ thống điện 500kV, 220kV khu vực miền Trung - Tây Nguyên, góp phần tăng cường công suất, giảm tổn thất truyền tải và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của hệ thống.

T.LỘ