Á Đông Silk nhận "Giải vàng chất lượng quốc gia"

T.D |

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Á Đông Silk (Hội An) là doanh nghiệp duy nhất tại Quảng Nam lọt vào danh sách 20 doanh nghiệp đạt “Giải vàng chất lượng quốc gia” do Thủ tướng Chính phủ vừa trao tặng.

Được biết, Giải thưởng chất lượng quốc gia là một hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Đây là những doanh nghiệp đã góp phần nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng văn hóa, phong trào năng suất, chất lượng trong tổ chức, doanh nghiệp.

T.D