Bắc Trà My: Hỗ trợ 15-20 triệu đồng/ha đất khai hoang

MAI LINH |

Ông Huỳnh Ngọc Thiệu - Trưởng phòng NN&PTNT Bắc Trà My cho biết, nhằm nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, thời gian qua nông dân trên địa bàn huyện đã tập trung cải tạo gần 42ha đất hoang hóa để đưa vào sản xuất lúa nước.

Trong đó, xã Trà Dương, Trà Tân, Trà Sơn, Trà Bui, Trà Đốc, Trà Giác, Trà Đông, Trà Giang, thị trấn Trà My... là những địa phương có diện tích nhiều nhất. Để tiếp sức cho nông dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, từ năm 2011 đến nay UBND huyện Bắc Trà My đã trích ngân sách hỗ trợ với mức 15-20 triệu đồng/ha đất được khai hoang.

MAI LINH