Bàn giải pháp phát triển cây dược liệu

HOÀNG LIÊN |

Ngày 26.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội thảo đánh giá tình hình và bàn giải pháp phát triển cây dược liệu. Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà lãnh đạp, quản lý và các địa phương, doanh nghiệp.

Tại Quảng Nam, cây dược liệu hiện có diện tích phát triển khoảng 500ha, trong đó sâm Ngọc Linh 68ha, đảng sâm 296ha, đương quy 50ha, ba kích 48ha, sa nhân 40ha. Cũng đã có một số doanh nghiệp thuê dịch vụ môi trường rừng để trồng sâm và một số cây dược liệu tại Nam Trà My với tổng diện tích 1.100ha. Nhiều ý kiến cho rằng, dù những năm qua đã có nhiều cơ chế, chính sách phát triển cây dược liệu và sâm Ngọc Linh được triển khai, song việc phát triển cây dược liệu vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Trong đó, chủ yếu vẫn sản xuất nhỏ lẻ từ nhân dân nên chưa thúc đẩy thị trường cây dược liệu phát triển, chưa thể giúp người dân giảm nghèo và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân... Các chuyên gia, nhà khoa học cũng đã đóng góp ý kiến nhằm tháo gỡ, giải quyết những khó khăn về bài toán phát triển cây dược liệu. Trong đó, hướng đến việc xây dựng vườn giống gốc, bảo tồn gen, ứng dụng công nghệ nhân giống, quy trình thâm canh chuẩn về cây dược liệu; cơ chế khuyến khích hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trồng cây dược liệu; công tác quản lý, kiểm định chất lượng…

Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, thời gian tới, cần xác định vấn đề giống là ưu tiên số 1. Cần tập trung đầu tư công sức, chất xám, khoa học kỹ thuật để tạo nguồn giống đạt chuẩn, ổn định cho dân, doanh nghiệp trồng. “Quảng Nam phải tự lực để làm điều này, bên cạnh đó kêu gọi sự hợp tác, hỗ trợ của các cơ quan nghiên cứu trung ương. Cần phải xã hội hóa mạnh về phát triển nguồn giống, để doanh nghiệp, nhân dân, nhà nước cùng tham gia. Quy hoạch về phát triển cây dược liệu đã có, cơ chế khuyến khích đã có, cần bám sát theo đó để triển khai, xây dựng Quảng Nam là trung tâm dược liệu lớn của quốc gia, là trung tâm của cả nước về cây sâm Ngọc Linh…” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói.

HOÀNG LIÊN