Bàn giao 6 công trình cơ sở hạ tầng cho Tây Giang

HIỀN THÚY |

Sáng 2.8, ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở Tài nguyên & môi trường kiêm Trưởng ban Quản lý Dự án BCC tỉnh Quảng Nam đến nghiệm thu và bàn giao 6 công trình cơ sở hạ tầng thuộc Dự án BCC tại 3 xã A Nông, Bha Lêê, A Vương (Tây Giang).

Theo đó, xã A Vương có 3 công trình: đường bê tông thôn Xà Ơi 3 với chiều dài hơn 366m, công trình đường bê tông thôn T’Ghêy với chiều dài hơn 579m, công trình đường bê tông thôn Bhlố 1 với chiều dài hơn 380m. Xã Bha Lêê có 2 công trình: đường bê tông thôn Agiốc với chiều dài hơn 596m, đường bê tông thôn Aruung với chiều dài hơn 276m. Xã A Nông có công trình đường bê tông đi khu sản xuất Achưi với chiều dài hơn 729m. Tổng vốn đầu tư 6 công trình này hơn 4 tỷ đồng. Huyện Tây Giang có 9 xã (trừ xã Dang) được Dự án BCC hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình đường bê tông, nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước…

HIỀN THÚY