Bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn

T.LỘ |

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa có công văn gửi Sở Công Thương và các UBND huyện, thị gồm Quế Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình, Điện Bàn và các HTX Quản lý điện nông thôn trên địa bàn của tỉnh về giao nhận tài sản lưới điện hạ áp nông thôn (LĐHANT) để Tập đoàn Điện lực Việt Nam bán điện trực tiếp đến hộ nông thôn. Theo đó, yêu cầu các HTX Quản lý điện nông thôn (có nhu cầu bàn giao LĐHANT) có kế hoạch bàn giao trong năm 2015 để Công ty Điện lực Quảng Nam chuẩn bị các nguồn lực bán điện trực tiếp đến hộ nông thôn, tập trung cải tạo lưới điện nông thôn sau khi tiếp nhận, tránh để kéo dài việc bàn giao LĐHANT không thời hạn. Từ năm 2016 trở đi, các HTX Quản lý điện nông thôn nếu có nhu cầu bàn giao LĐHANT thì tự thỏa thuận với Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) theo quy định của pháp luật. Đối với các HTX không có nhu cầu bàn giao LĐHANT có trách nhiệm đảm bảo việc cấp điện theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới và việc phát triển phụ tải tại địa phương, kể cả thiên tai, sự cố xảy ra; không để xảy ra tình trạng kinh doanh thua lỗ, không đủ khả năng hoạt động điện lực theo quy định mới bàn giao. Được biết, hiện nay, toàn tỉnh có 21 HTX đang phân phối lưới điện và bán lẻ đến hộ dân trên địa bàn 21 xã.

T.LỘ