Ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2015

PHƯỚC TÙNG |

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2015 để chủ động ngăn ngừa, khống chế các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn dịch bệnh tạo thuận lợi cho đàn vật nuôi phát triển và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Kế hoạch đề ra các biện pháp phòng chống dịch từ khi chưa có dịch bệnh xảy ra đến giám sát dịch bệnh; tiêm vắc xin phòng bệnh; tiêu độc, khử trùng; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y.

Đồng thời khi có dịch xảy ra, cần huy động mọi nguồn lực của địa phương, các ngành chuyên môn để tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch nhằm khống chế nhanh các ổ dịch ngay từ khi mới phát sinh trong diện hẹp. Coi công tác chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp. Bên cạnh đó,  thực hiện công bố dịch, công bố hết dịch theo quy định của Pháp lệnh Thú y.

PHƯỚC TÙNG