Bảo tồn và phát huy giá trị làng du lịch sinh thái Đại Bình

LÊ QUÂN |

Chiều qua 22.10, tại làng Đại Bình (xã Quế Trung), UBND huyện Nông Sơn phối hợp cùng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam tổ chức hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị làng du lịch sinh thái Đại Bình”.

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước và nhân dân địa phương tiếp nhận ý kiến đóng góp vào việc quy hoạch, văn hóa, du lịch; tìm ra giải pháp và chương trình hành động cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển du lịch của huyện Nông Sơn. Hội thảo đã xác định rõ hơn vai trò, cơ hội của Đại Bình trong liên kết phát triển các tour, tuyến du lịch. Các đại biểu cũng đã đề xuất nhiều ý tưởng về định hướng, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống sẵn có dựa vào cộng đồng; đưa ra các giải pháp quy hoạch xây dựng Đại Bình hướng đến phát triển du lịch sinh thái…

LÊ QUÂN