Bế mạc hội thảo quốc gia "Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 16"

QUỐC TUẤN |

Từ ngày 21 - 23.7, tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng diễn ra hội thảo quốc gia “Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 16” do Hội Nghiên cứu bệnh hại thực vật nuôi Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ sức khỏe cây trồng - vật nuôi phối hợp với Khoa Sinh - môi trường (Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng tổ chức).

Tham gia hội thảo có hơn 300 đại biểu là các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên các trường đại học, viện nghiên cứu, Trung tâm Khử trùng miền Trung – Tây Nguyên, Sở KH&CN, ngành bảo vệ thực vật các địa phương trong cả nước. Hội thảo lần này giới thiệu 38 công trình nghiên cứu, bài báo khoa học của các nhà nghiên cứu về lĩnh vực bệnh hại thực vật Việt Nam.

QUỐC TUẤN