BIDV cho vay tiêu dùng 1.000 tỷ đồng

T.D |

Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam vừa triển khai gói 1.000 tỷ đồng cho vay tiêu dùng bảo đảm bằng bất động sản với lãi suất từ 7,8%/năm gồm cả cho vay theo món và thấu chi. Chương trình áp dụng cho các khoản vay giải ngân mới. Tổng dư nợ cho vay tối đa theo sản phẩm là 1 tỷ đồng/khách hàng, trong đó hạn mức thấu chi tối đa là 500 triệu đồng/khách hàng.

T.D