Biên mậu yếu

T.D |

Sở Công Thương cho biết hoạt động mua bán tại khu vực biên giới (12 xã của Tây Giang và Nam Giang giáp tỉnh Sê Kông - Lào) chỉ tập trung tại các cửa hàng thương mại và một số hộ buôn bán nhỏ lẻ. Tỷ lệ trao đổi thấp, chưa ngang tầm với tiềm năng và thế mạnh của hai nước. Biên mậu chủ yếu mua bán hàng tiêu dùng, các nhu yếu phẩm như gạo, muối, lương thực thực phẩm, dầu thắp sáng, hàng may mặc… Hình thức thanh toán trong trao đổi hàng hóa bằng tiền mặt. Tiền thanh toán là đồng Việt Nam và kíp Lào. Theo thống kê, doanh số thanh toán qua các tổ chức tín dụng trên địa bàn Quảng Nam liên quan đến hoạt động thương mại biên giới năm 2013 chỉ 65,805 tỷ đồng, tương đương 3.128.200 USD. Các giao dịch chủ yếu là nhập khẩu gỗ từ Lào và nguyên liệu sản xuất kính.

Được biết, hiện dọc tuyến biên giới chỉ có 5 chợ với quy mô nhỏ, chủ yếu là chợ tạm gồm 4 chợ tại Tây Giang (Lăng, A Nông, Bha lêê, A Tiêng) và chợ Chà Vàl tại Nam Giang.

T.D